Prof. Marek Belka: inflacja przyspieszy, ale nie radykalnie

Listopadowa projekcja NBP wskazuje, że w obecnym i przyszłym roku inflacja będzie niższa od lipcowych przewidywań. W roku 2025 może jednak osiągnąć wyższy poziom. Czy problem wysokiej inflacji mamy już za sobą?
– Kiedy w latach 70-tych w USA zdarzyła się taka sytuacja, że inflacja skoczyła, Paul Volcker, szef Rady Gubernatorów Rezerwy Federalnej, czyli taki ich Adam Glapiński, zdecydował o radykalnych środkach. Stopy procentowe wzrosły, ale koszty dla gospodarki były potężne – przypomniał w programie „Newsroom” WP prof. Marek Belka, były premier, były prezes NBP, europoseł. – My dziś jesteśmy w lepszej sytuacji w Polsce, bo nie ma w tej chwili inflacji importowanej. Trzeba się liczyć ze wzrostem deficytu budżetowego i to jest okoliczność negatywna. Myślę, że będziemy mieli do czynienia z przyspieszeniem inflacji, ale nie radykalnym – ocenia prof. Marek Belka.

Więcej informacji

Warto wiedzieć

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, skrótowo nazywana GPW, to jedna z najważniejszych instytucji finansowych w Polsce. Jest to miejsce, gdzie odbywa się handel różnymi instrumentami finansowymi, głównie akcjami spółek, ale także obligacjami, funduszami inwestycyjnymi i innymi papierami wartościowymi. GPW pełni kluczową rolę w kształtowaniu polskiego rynku kapitałowego.

Oto kilka kluczowych informacji o Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie:

  1. Handel akcjami: GPW jest głównym miejscem notowania akcji polskich i zagranicznych spółek, które zdecydowały się na debiut giełdowy. Inwestorzy mogą kupować i sprzedawać te akcje na giełdzie, co umożliwia kapitałową mobilność i dostęp do finansowania dla firm.
  2. Indeksy giełdowe: GPW jest również znana z tworzenia różnych indeksów giełdowych, takich jak WIG20 (indeks 20 największych spółek notowanych na GPW) czy WIG (indeks całego rynku akcji GPW). Indeksy te pomagają inwestorom oceniać ogólny stan i wydajność rynku.
  3. Znaczenie ekonomiczne: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie odgrywa istotną rolę w gospodarce Polski. Umożliwia przedsiębiorstwom pozyskiwanie kapitału na rozwój i inwestycje, a także oferuje inwestorom możliwość inwestowania w różne instrumenty finansowe.
  4. Nadzór i regulacje: GPW jest regulowana i nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) oraz inne instytucje odpowiedzialne za rynek kapitałowy w Polsce. Istnieją rygorystyczne przepisy i regulacje, które mają na celu zapewnienie uczciwego i przejrzystego handlu na giełdzie.
  5. Technologia: GPW stosuje nowoczesne rozwiązania technologiczne, które umożliwiają elektroniczny handel akcjami i innymi instrumentami finansowymi. Dzięki temu inwestorzy z całego świata mogą uczestniczyć w rynku.

Warto zaznaczyć, że giełdy papierów wartościowych, takie jak GPW, odgrywają istotną rolę w rozwoju gospodarek krajowych, umożliwiając firmom pozyskiwanie kapitału na inwestycje i ekspansję, a inwestorom dostęp do różnych instrumentów inwestycyjnych.

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *