Rządowy program „Rodzina 500 plus” to dla wielu szansa na podreperowanie domowego budżetu – rodzice mogą tę kwotę przeznaczyć na bieżącą konsumpcję: ubrania, podręczniki, dodatkowe zajęcia czy spłatę kredytów. W niektórych przypadkach taki zastrzyk środków stwarza też okazję do zainwestowania kapitału, aby w przyszłości zapewnić dzieciom lepszy start w dorosłość i budowę ich własnej finansowej niezależności. 

Systematyczne oszczędzanie na rzecz dziecka warto rozpocząć już od jego najmłodszych lat. Zebrane w ten sposób pieniądze pomogą w zgromadzeniu odpowiedniej kwoty, która będzie inwestycją w jego przyszłość. Pozwoli to wspomóc dziecko m.in. wtedy, gdy uda się na studia. Wówczas zgromadzone pieniądze można przeznaczyć na pomoce naukowe albo czesne, a gdy będzie studiować poza miejscem czy krajem zamieszkania – także na czynsz za mieszkanie. Oszczędzane dla dziecka pieniądze można też przeznaczyć na zakup pierwszego samochodu lub mieszkania.

Po podjęciu decyzji o oszczędzaniu warto zastanowić się co dokładnie zrobić z tą kwotą. Teoretycznie sposobów jest wiele, ale nie wszystkie się opłacają. Najważniejsze, aby nie trzymać gotówki w przysłowiowej skarpecie lub na nieoprocentowanym koncie w banku. Do regularnego pomnażania pieniędzy przeznaczone są m.in. tradycyjne konta oszczędnościowe, gdyż można wpłacać na nie dowolne kwoty w dogodnych terminach – i najczęściej swobodnie wypłacać potrzebne sumy.

W długoterminowym oszczędzaniu nie możemy jednak zapomnieć o kluczowych zagrożeniach, jakie czekają na nasze oszczędności, takie jak inflacja. Ostatnie lata pokazały, jak bardzo mogą uszczuplić realną wartość naszych pieniędzy.

100 000 zł odłożone dla dziecka na konto bankowe lub w kopertę za 18 lat będzie warte aż 40% mniej. Oszczędzając bez zysku, rodzice po latach realnie przekazują dzieciom mniej, niż odłożyli – 100 000 zł będzie warte 58 740 zł zakładając tylko 3% inflację, a nie na przykład taką, z jaką mamy do czynienia dzisiaj – mówi Jan Hlavsa, CEO Fondee.

Niektóre instrumenty mogą pochłaniać znaczną część zysków, dlatego warto poszukać produktów z niskimi opłatami.

Nowoczesne konto inwestycyjne dla dzieci

Tylko inwestowanie daje szansę pokonać inflację, a nawet zarobić więcej. Dziś nie jest opcją tylko dla ekspertów – dzięki aplikacjom można inwestować z myślą o dzieciach za pomocą kilku kliknięć. Fintech Fondee na początku września br. uruchomił nowatorskie konto inwestycyjne z obniżoną opłatą dla najmłodszych. Podobnie jak konto „dla dorosłych”, składa się ono z funduszy ETF, a wszystkie depozyty są automatycznie inwestowane. Wystarczy jedno zlecenie stałe i zajmuje się nimi aplikacja. Dodatkowo, w przypadku dzieci inwestować można z preferencyjną opłatą w wysokości 0,2% wartości portfela rocznie.

Aktualnie mamy tak wiele możliwości inwestowania czy oszczędzania, że tylko nieliczni rodzice wybiorą skomplikowane lub ryzykowne instrumenty inwestycyjne. Niemniej klasyczne lokaty terminowe lub konta oszczędnościowe w obecnej sytuacji nie są w stanie zabezpieczyć oszczędności przed inflacją. W Fondee konta inwestycyjne dla dzieci oferują rozsądny balans między ryzykiem a stopą zwrotu. Zainwestowany kapitał może pokonać inflację, przy czym opłaty za korzystanie z konta pozostaną na minimalnym poziomie – komentuje Eva Hlavsa, współzałożycielka fintechu Fondee.

Dzięki nowemu kontu rodzice mogą zapewnić swoim pociechom nawet dwukrotność ulokowanej kwoty w porównaniu do standardowego konta oszczędnościowego w banku. Po osiągnięciu pełnoletniości kontrolę nad rachunkiem będzie mógł przejąć młody człowiek, który otrzyma pełen dostęp do swoich inwestycji. Będzie mógł wypłacić pieniądze i mieć je na koncie w ciągu kilku dni – lub nadal je pomnażać.

W przypadku, kiedy wypłacenie pieniędzy jest konieczne zanim dziecko ukończy 18 lat, dotychczasowa opłata za zarządzanie zostanie przeliczona według wysokości standardowej stawki 0,9% rocznie. Co ważne, również pozostali członkowie rodziny mają możliwość zasilenia konta dziecka z okazji urodzin, świąt czy innych okoliczności. To innowacyjne podejście zastępuje tradycję wręczania kopert, zapewniając nowoczesną i opłacalną alternatywę.

Warto wiedzieć

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, skrótowo nazywana GPW, to jedna z najważniejszych instytucji finansowych w Polsce. Jest to miejsce, gdzie odbywa się handel różnymi instrumentami finansowymi, głównie akcjami spółek, ale także obligacjami, funduszami inwestycyjnymi i innymi papierami wartościowymi. GPW pełni kluczową rolę w kształtowaniu polskiego rynku kapitałowego.

Oto kilka kluczowych informacji o Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie:

  1. Handel akcjami: GPW jest głównym miejscem notowania akcji polskich i zagranicznych spółek, które zdecydowały się na debiut giełdowy. Inwestorzy mogą kupować i sprzedawać te akcje na giełdzie, co umożliwia kapitałową mobilność i dostęp do finansowania dla firm.
  2. Indeksy giełdowe: GPW jest również znana z tworzenia różnych indeksów giełdowych, takich jak WIG20 (indeks 20 największych spółek notowanych na GPW) czy WIG (indeks całego rynku akcji GPW). Indeksy te pomagają inwestorom oceniać ogólny stan i wydajność rynku.
  3. Znaczenie ekonomiczne: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie odgrywa istotną rolę w gospodarce Polski. Umożliwia przedsiębiorstwom pozyskiwanie kapitału na rozwój i inwestycje, a także oferuje inwestorom możliwość inwestowania w różne instrumenty finansowe.
  4. Nadzór i regulacje: GPW jest regulowana i nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) oraz inne instytucje odpowiedzialne za rynek kapitałowy w Polsce. Istnieją rygorystyczne przepisy i regulacje, które mają na celu zapewnienie uczciwego i przejrzystego handlu na giełdzie.
  5. Technologia: GPW stosuje nowoczesne rozwiązania technologiczne, które umożliwiają elektroniczny handel akcjami i innymi instrumentami finansowymi. Dzięki temu inwestorzy z całego świata mogą uczestniczyć w rynku.

Warto zaznaczyć, że giełdy papierów wartościowych, takie jak GPW, odgrywają istotną rolę w rozwoju gospodarek krajowych, umożliwiając firmom pozyskiwanie kapitału na inwestycje i ekspansję, a inwestorom dostęp do różnych instrumentów inwestycyjnych.

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *